26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.