19 Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.