6 En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is.