8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.