42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.