45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt;