53 En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geeindigd had, vertrok Hij van daar.