1 Te dierzelver tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus;