17 Doch zij zeiden tot Hem: Wij hebben hier niet, dan vijf broden en twee vissen.