34 En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Gennesaret.