37 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden.