5 En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen.