16 En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.