3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.