7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.