11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.