2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;