10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.