11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea.