29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen.