1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: