2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van Mozes;