24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.