10 En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.