13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.