17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;