46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.