11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!