12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.