18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.