33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.