39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?