5 Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.