6 Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, de melaatse,