70 Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt.