12 En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.