16 En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Bar-abbas.