25 En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.