47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias.