66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.