4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.