2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.