2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.