14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.