2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: