40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;