18 En Jezus, vele scharen ziende rondom Zich, beval aan de andere zijde over te varen.