22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.