23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.