19 En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen.